10 firme au fost selectate pentru a furniza Administratiei Prezidentiale bilete de avion in urmatorii 4 ani

Administrația prezidențială a organizat o licitație dechisă pentru cumpărarea de bilete de avion în țară și străinătate, în valoare de 2,33 milioane lei, la care se adaugă TVA, de la zece firme, în următorii patru ani. Președinția estimează că în această perioadă va avea nevoie de maximum 2.500 de bilete de avion.

Contractul cadru a fost atribuit pentru patru ani în urma unei licitații deschise, anunțul fiind publicat vineri pe SEAP. Potrivit acestuia, Administrația prezidențială va cumpăra bilete de avion la o valoare totală de 2.333.333,33 lei fără TVA.

În urma licitației, contractul cadru a fost atribuit următoarelor firme: Danco Pro Communication SRL, Weco Tmc SRL, Olimpic International Turism SRL, Travel Time D&R SRL, Eximtur SRL, Accent Travel & Events SRL, Expert Multiservices Impex SRL, Hobby Tour SRL, World Tourism & Tours SRL și Paravion Tour.

Conform anunțului, atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor / condițiilor prevăzute în acordul-cadru, prin reluarea competiției ori de câte ori va apărea necesitatea organizării unor deplasări în țară și/sau străinătate a personalului sau delegațiilor autorității contractante.

În etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului –cadru, elementul principal al propunerii financiare îl reprezintă prețul cel mai scăzut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destinațiilor solicitate (calculat ca suma: preț bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS ) în condițiile respectării cerințelor specifice de rută directă/indirectă, în următoarea ordine de prioritate: 1. rută directă; 2. rută indirectă. Propunerea financiară va fi exprimată în euro, iar plata se va realiza de către autoritatea contractantă în echivalent RON, la cursul mediu afișat de BNR din data emiterii fiecărui bilet de avion.

Pe durata întregului acord cadru, de 48 de luni, se estimează achiziționarea unui număr maxim de 2.500 de bilete. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru pentru servicii de transport aerian de călători în țară și străinătate se estimează achiziționarea unui număr minim de un bilet și maxim de 10 bilete.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*