Cate tigari poti duce cu avionul? Cat alcool poti duce cu avionul?

Getting ready for a trip and packing a suitcase, a man is holding his shirt before putting it into his bag, travel and vacations concept

Când călătoriţi dintr-o ţară a UE în alta, puteţi transporta produse din tutun sau alcool pentru uz personal, dar nu le puteţi comercializa.

Cate tigari poti duce cu avionul?

Potrivit legislaţiei UE, nu trebuie să dovediţi că bunurile sunt pentru uz personal, dacă transportaţi mai puţin de:

 • 800 de ţigarete
 • 400 de ţigări de foi
 • 200 de trabucuri
 • 1 kg de tutun

Cat alcool poti duce cu avionul?

 • 10 litri de băuturi spirtoase
 • 20 litri de vin alcoolizat
 • 90 de litri de vin (din care cel mult 60 de litri de vin spumos)
 • 110 litri de bere.

Țările UE pot limita numărul de țigări pe care le puteți aduce cu dumneavoastră din alte state membre care nu aplică încă nivelul minim al accizelor. Această limită nu poate fi mai mică de 300 de țigarete. Pentru date exacte, contactați înainte de plecare autoritățile vamale din țara în care urmează să vă deplasați.

Dacă transportaţi tutun sau alcool în cantităţi mai mari decât cele permise, este posibil să vi se ceară:

 • să demonstraţi că sunt pentru uz personal
 • să faceţi dovada că le-aţi achiziţionat (chitanţă sau factură).

În cazul în care cantităţile de tutun sau alcool pe care le transportaţi rămân în limitele permise pentru uz personal, nu va trebui să plătiţi accize în statul membru în care mergeţi.

Reglementările nu se aplică în situaţia călătorilor sub 17 ani, aceştia neavând dreptul de a transporta alcool sau tutun. Când călătoriţi în interiorul Uniunii, nu se aplică conceptul de cumpărături fără taxe (duty-free).

246 Comments

 1. Incredible, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for producing such awesome work with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 2. Incredible, you’ve done an exceptional job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this work. I simply had to thank you for creating such awesome work with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the fantastic work! 🌟👏👍

 3. Wow, you’ve really outdone yourself this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this content. I simply had to thank you for bringing such incredible content with us. Your dedication and talent are truly remarkable. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 4. This is amazing, you’ve truly surpassed expectations this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this piece. I couldn’t resist expressing my gratitude for bringing such fantastic content with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 5. Wow, you’ve really outdone yourself this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I felt compelled to express my thanks for creating such outstanding content with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 6. Wow, you’ve done an outstanding job this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this work. I couldn’t help but express my appreciation for creating such amazing content with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the fantastic work! 🌟👏👍

 7. Oh my goodness, you’ve done an incredible job this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this work. I felt compelled to express my thanks for creating such fantastic work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 8. Absolutely fantastic, you’ve really outdone yourself this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this content. I just had to take a moment to express my gratitude for bringing such awesome content with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 9. Oh my goodness, you’ve done an exceptional job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this work. I felt compelled to express my thanks for creating such awesome content with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

 10. Не зря говорят, что в Москве проститутки самые красивые и раскрепощенные. Они могут доставить такое наслаждение, которое мужчина никогда не получит в постели с женой ли подругой. Все дело в техниках удовлетворения, которыми путаны владеют в совершенстве. Они без проблем делают горловой минет, позволяют иметь их в попу и т.д. Найти проститутку не сложно — достаточно открыть сайт newswomanblog.win. Здесь размещены анкеты путан, среди которых можно легко выбрать девушку по своим запросам в плане внешности и других параметров.

 11. Не зря говорят, что в Москве проститутки самые красивые и раскрепощенные. Они могут доставить такое наслаждение, которое мужчина никогда не получит в постели с женой ли подругой. Все дело в техниках удовлетворения, которыми путаны владеют в совершенстве. Они без проблем делают горловой минет, позволяют иметь их в попу и т.д. Найти проститутку не сложно — достаточно открыть сайт newswomanblog.win. Здесь размещены анкеты путан, среди которых можно легко выбрать девушку по своим запросам в плане внешности и других параметров.

 12. Курсы повышения квалификации для учителей на сайте maps-edu.ru предлагают обширный выбор программ, направленных на обновление знаний и методик обучения в соответствии с современными образовательными стандартами. Учителя получают доступ к актуальным ресурсам и инструментам для повышения эффективности педагогической деятельности, развития профессиональных навыков и внедрения инноваций в учебный процесс.

  Готовьтесь к аккредитации: академия профессиональных стандартов и всесторонняя подготовка для медицинских работников.

 13. Аттестация медицинских работников на категорию является важным этапом в профессиональной жизни каждого специалиста в сфере здравоохранения. Сайт maps-edu.ru предлагает комплексные программы для медработников, стремящихся повысить свою квалификацию и пройти аттестацию на получение или подтверждение категории. Эти программы разработаны с учетом последних требований и стандартов в медицинском образовании, обеспечивая получение актуальных знаний и навыков. Участие в данных курсах не только повысит ваш профессиональный статус, но и способствует улучшению качества медицинских услуг, что является важным вкладом в здоровье нации. Выбор программы аттестации на сайте maps-edu.ru – это ваш шаг к достижению новых профессиональных высот и уверенности в своих силах как специалиста высокого уровня.

  Развивайте свои навыки: профессиональная переподготовка для логопедов и курсы логопеда дистанционное обучение .

 14. Incredible! I just read your article and I’m absolutely amazed. Your perspective on this subject is extremely valuable. I’ve learned so much and am eager to see your next post. Your work is inspiring!

 15. Incredible! I just finished reading your blog post and I’m absolutely amazed. Your perspective on this subject is spot-on. I’ve learned so much and am eager to see your next post. Thanks for sharing!

 16. Amazing! I just finished reading your blog post and I’m absolutely amazed. Your perspective on this topic is extremely valuable. I’ve gained a new perspective and can’t wait to read more. Your work is inspiring!

 17. Fantastic! I just finished reading your post and I’m blown away. Your perspective on the topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and am eager to read more. Keep up the great work!

 18. Incredible! I just read your article and I’m absolutely amazed. Your analysis on the topic is extremely valuable. It really made me think and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

 19. Incredible! I recently read your blog post and I’m blown away. Your insight on this topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to read more. Your work is inspiring!

 20. Amazing! I just finished reading your blog post and I’m blown away. Your perspective on this subject is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

 21. Incredible! I recently read your post and I’m blown away. Your insight on this topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see what you write next. Keep up the great work!

 22. Amazing! I just read your article and I’m thoroughly impressed. Your insight on this subject is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

 23. Wow! I recently read your post and I’m thoroughly impressed. Your insight on the topic is spot-on. It really made me think and can’t wait to see what you write next. Keep up the great work!

 24. Виртуальная примерка товаров в AR arigami.tech

  По теме 3д услуги Вы на правильном пути. Мы гарантируем отличное реалистичное качество после переноса его в 3D формат. Весьма легко будет коммуницировать с виджетом, изменяя в настоящем времени модели, цвета, габариты. Исключительный путь к продажам может дать Вам узнаваемость и исключительность в своей сфере. Многие заказчики подчеркивают, что делать покупки интереснее и быстрее с выбором при просмотре 3D виджетов.

 25. Wow! I recently read your post and I’m thoroughly impressed. Your insight on this subject is extremely valuable. I’ve learned so much and can’t wait to see what you write next. Your work is inspiring!

 26. Заказать 3D моделирование на arigami.tech

  По теме применение технологий виртуальной и дополненной реальности Вы на верном пути. Мы гарантируем отличное реальное качество после переноса его в 3D вид. Весьма просто будет коммуницировать с виджетом, изменяя в настоящем времени модели, цвета, размеры. Исключительный путь к реализации может дать Вам узнаваемость и исключительность в своей сфере. Многие заказчики отмечают, что осуществлять покупки интереснее и быстрее с подбором при обзоре 3D виджетов.

 27. Разработчик дополненной реальности w2w.group

  По запросу разработка систем виртуальной реальности Вы на правильном пути. Наши консультанты готовы дать обратную связь и ответить на возникшие вопросы. Если у Вас есть собственные образцы, которые необходимо дополнить реальностью, отправляйте их нам и мы сможем понять, годятся ли они. Если их нет, мы сами можем их воплотить, учитывая все Ваши пожелания. Оформление личного сайта с помощью виртуальной и дополненной реальности не только удивляет клиента, но и даёт понять показатель подхода к ведению бизнеса. Тем самым Вы сможете отличиться среди конкурентов на рынке и громко заявить о себе.

 28. Incredible! I recently read your blog post and I’m absolutely amazed. Your insight on this subject is spot-on. It really made me think and am eager to see what you write next. Thanks for sharing!

 29. Incredible! I just finished reading your article and I’m absolutely amazed. Your perspective on this topic is spot-on. I’ve gained a new perspective and am eager to see your next post. Your work is inspiring!

 30. Fantastic! I just read your article and I’m thoroughly impressed. Your analysis on this topic is incredibly insightful. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

 31. Создание визуальных впечатлений для Вашего бренда w2w.group

  В отношении разработка виртуальной реальности в москве мы Вам непременно окажем помощь. Вот уже свыше 6ти лет мы реализуем работу в представленной сфере, имеем много хороших отзывов и счастливых клиентов, также успели реализовать более сотни отличных проектов и всё с помощью новейших современных технологий. Ознакомиться с портфолио возможно также на вышеуказанном веб портале.

 32. Howdy! This article couldn’t be written any better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept talking about this. I most certainly will forward this post to him.

  Pretty sure he will have a great read. I appreciate you for sharing!

  Here is my page: vpn 2024

 33. Amazing! I just finished reading your article and I’m absolutely amazed. Your analysis on the topic is incredibly insightful. It really made me think and can’t wait to read more. Keep up the great work!

 34. I urge you stay away from this site. The experience I had with it was only frustration as well as doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or even better, find a trustworthy service to meet your needs.

 35. Вывоз старой мебели ecologia-t.ru

  По запросу вывоз мусора контейнером 20м3 заказать Вы на правильном пути. Осуществляем вывоз мусора любого вида: смешанные отходы, твердые коммунальные отходы, макулатуру, порубочные остатки, снег и подобные. Также работаем круглосуточно, без выходных и даже в праздничные дни. Выполняем как одноразовые вывозы, так и ежедневные по конкретным дням или часам, в зависимости от целей заказчика. Подходим к каждой проблеме персонально, чтобы выполнять работу супер внушительно.

 36. I urge you to avoid this platform. My own encounter with it was purely dismay as well as concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, seek out a trustworthy site to fulfill your requirements.

 37. I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it was purely dismay and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

 38. I highly advise to avoid this site. My own encounter with it has been only frustration as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find an honest platform to fulfill your requirements.

 39. Вывозим мусор 24 часа в сутки ecologia-t.ru

  По запросу вывоз мусора бункером 8 м3 Вы на верном пути. Вывозим отходы любого вида: смешанные отходы, твердые бытовые отходы, вторсырье, грунт, снег и другие. Также работаем круглосуточно, без выходных и даже в праздничные дни. Выполняем как разовые вывозы, так и регулярные по определенным дням или часам, в зависимости от целей заказчика. Подходим к любой задаче индивидуально, чтобы выполнять работу очень качественно.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*