Cate tigari poti duce cu avionul? Cat alcool poti duce cu avionul?
Getting ready for a trip and packing a suitcase, a man is holding his shirt before putting it into his bag, travel and vacations concept

Cate tigari poti duce cu avionul? Cat alcool poti duce cu avionul?

Când călătoriţi dintr-o ţară a UE în alta, puteţi transporta produse din tutun sau alcool pentru uz personal, dar nu le puteţi comercializa.

Cate tigari poti duce cu avionul?

Potrivit legislaţiei UE, nu trebuie să dovediţi că bunurile sunt pentru uz personal, dacă transportaţi mai puţin de:

 • 800 de ţigarete
 • 400 de ţigări de foi
 • 200 de trabucuri
 • 1 kg de tutun

Cat alcool poti duce cu avionul?

 • 10 litri de băuturi spirtoase
 • 20 litri de vin alcoolizat
 • 90 de litri de vin (din care cel mult 60 de litri de vin spumos)
 • 110 litri de bere.

Țările UE pot limita numărul de țigări pe care le puteți aduce cu dumneavoastră din alte state membre care nu aplică încă nivelul minim al accizelor. Această limită nu poate fi mai mică de 300 de țigarete. Pentru date exacte, contactați înainte de plecare autoritățile vamale din țara în care urmează să vă deplasați.

Dacă transportaţi tutun sau alcool în cantităţi mai mari decât cele permise, este posibil să vi se ceară:

 • să demonstraţi că sunt pentru uz personal
 • să faceţi dovada că le-aţi achiziţionat (chitanţă sau factură).

În cazul în care cantităţile de tutun sau alcool pe care le transportaţi rămân în limitele permise pentru uz personal, nu va trebui să plătiţi accize în statul membru în care mergeţi.

Reglementările nu se aplică în situaţia călătorilor sub 17 ani, aceştia neavând dreptul de a transporta alcool sau tutun. Când călătoriţi în interiorul Uniunii, nu se aplică conceptul de cumpărături fără taxe (duty-free).

22 Comments

 1. Incredible, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for producing such awesome work with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 2. Incredible, you’ve done an exceptional job this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this work. I simply had to thank you for creating such awesome work with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the fantastic work! 🌟👏👍

 3. Wow, you’ve really outdone yourself this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this content. I simply had to thank you for bringing such incredible content with us. Your dedication and talent are truly remarkable. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 4. This is amazing, you’ve truly surpassed expectations this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this piece. I couldn’t resist expressing my gratitude for bringing such fantastic content with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.